DNO

DNO ASA er et internasjonalt oljeselskap som startet opp i Norge . Selskapet ble etablert i 1971 og tok da navnet Det norske oljeselskap. Ti år senere, i 1981 ble de også første oljeselskap på Oslo Børs. De beskriver seg selv på denne måten: «Vi er smidige. Vi er fleksible. Vi er motstandsdyktige. Vi er DNO.» DNO driver med både utvinning, utvikling og produksjon, og de har anlegg både på land og vann. Lisensene deres dekker i tillegg til Norge områder i Storbritannia, Nederland, Irland, Jemen og den kurdiske delen av Irak.

  • Norges eldste oljeselskap
  • Første oljeselskap på Oslo Børs
  • Internasjonal aktør som utvinner olje både på land og til vanns

Historien bak

Det norske oljeselskap ble dannet i 1971 som et privateid aksjeselskap med et stort antall aksjonærer, og var det første av flere såkalte folkeoljeselskaper som ble opprettet på 70-tallet. Statoil ble en realitet året etter. Det norske oljeselskap fikk sin første norske lisens i 1983 da de ble godkjent av myndighetene som det fjerde norske oljeselskapet. Før det hadde de hovedsakelig konsentrert sin aktivitet rundt britisk sokkel. I perioden som fulgte etter 1983 fikk de utdelt flere tillatelser til leting i norske havområder. På 2000-tallet faset de likevel ut mye av sin aktivitet der, og solgte flere andeler.

Tidlig på nittitallet skiftet selskapet navn til å bare bli hetende DNO. Det er derfor greit å være obs på at dagens Det norske oljeselskap, eller bare «Det norske» som de også blir kalt, er et datterselskap. I 2007 ble den norske virksomheten utskilt og slått sammen med Petra. Etter fusjonen var DNO fremdeles største eier og underselskapet fikk da deres opprinnelige navn. På dette tidspunktet var DNO gått tilbake til å fokusere hovedsakelig på utenlandsk virksomhet, og de tok også navnet «DNO International» i en periode, selv om de senere fjernet tillegget igjen.

Comeback på norsk sokkel

Samtidig som selskapet forsvant fra Nordsjøen gikk de inn for å satse på Midtøsten, og i 1998 startet de opp i Jemen. DNO har fortsatt sin tradisjon med å være først ute, i 2004 var de et av de første internasjonale oljeselskapene som startet opp i Kurdistan. Dette viste seg å være en smart investering for firmaet. Kombinasjonen av økt produksjon og jevne eksportinntekter herfra sammenfalt med økte oljepriser, og dette gav DNO en betydelig omsetningsvekst. Innen 2018 var Tawke-feltet – som DNO er 75 % andelseier i – og Peshkabir-feltet, blitt selskapets største og viktigste.

I 2017 returnerte selskapet til norske farvann og kjører nå en strategi om å ha Norge i tillegg til Kurdistan som et av sine primærområder. De begynte systematisk å gjenoppbygge sine lisenser både for leting og produksjon, samt å kjøpe seg inn i eksisterende prosjekter. De kjøpte blant annet eierandeler i Faroe Petroleum. I 2018 valgte det amerikanske selskapet Chevron å avslutte sin virksomhet i Norge for godt. DNO kjøpte opp deres andel på 20 % i Korpfjell-funnet og sikret seg dermed andeler i et prosjekt med stort potensiale i Barentshavet.

Smidige, fleksible og motstandsdyktige

Selv om DNO har gjenopptatt sin virksomhet i Nordsjøen, er de i aller høyeste grad et internasjonalt firma som har beveget seg et langt stykke bort fra hva de var da norske sjømenn startet opp Det norske oljeselskap. Men det var også målet helt fra begynnelsen av, å tenke stort og se muligheter der det finnes. Flaggskipet er fremdeles Tawke-feltet i Kurdistan. Dette feltet har relativt lave driftskostnader og her har de sikret seg en stor konkurransefordel også når oljeprisene går ned. DNO er som de sier smidige, fleksible og motstandsdyktige.