Dong – den danske operatøren

Den danske operatøren Dong startet sin virksomhet med transportsystemer for olje og naturgass i Danmark på 1980-tallet. Historien går dog lenger tilbake i tid, til 1972 da selskapet ble grunnlagt som Dansk Naturgass AS. Året etter skiftet de navn til Dansk Olie og Naturgas AS, før de i 2002 skiftet til dagens navn, Dong Energy. I dag er driften utvidet til levering av elektrisk energi og produksjon av olje og gass, og dette er i dag Danmarks største energiselskap.

Dong Energy holder til i Skærbæk i Fredericia, og har over 5 000 ansatte. Den danske stat eier 72 % av aksjene i selskapet. I 2006 fusjonerte selskapet med flere andre selskaper: Nesa, Energi E2, Københavns Energis el-forretning, Elsam og Frederiksberg Forsyning. Fusjonen ble godkjent av Europakommisjonen, og har som følge av fusjonen utvidet sin virksomhet til å også omfatte både vindmøller, varmekraftverk med biomasse og avfallsforbrenning. De har også en stor innflytelse på norsk sokkel i oljeindustrien.

Virke

I den danske delen av Nordsjøen ligger Sirifeltet, der Dong Energy er operatør. I tillegg har de rettigheter og reserver på flere norske felt, med gassfeltet Ormen Lange som den største og viktigste. Selskapet har i den forbindelse kontor i Stavanger under sitt datterselskap Dong Norge AS. Herfra ivaretas selskapets interesser på det norske feltet. De har også interesser i Glitnefeltet, Gydafeltet, Ulafeltet og Tambarfeltet. I tillegg er de en av aktørene som bygger ut Mongstad gasskraftverk.

På nasjonal sokkel, driver Dong Energy flere varmekraftverk i Danmark, under merkenavnet Elsam. Varmekraftverkene utnytter i hovedsak energi fra avfallsforbrenning og biomasse, med en total produksjonseffekt på 5 500 mW strøm. Selskapet har også en rekke vindmøllefarmer både på nasjonal og internasjonal sokkel. Farmene finnes naturligvis i Danmark, men også i Norge, Sverige, Polen, Storbritannia, Polen og Frankrike har selskapet store vindmøllefarmer i drift. Dong Energy kan også skilte med aksjer i kraftselskapene Narvik Energi AS, Kraftgården AB og Salten Kraftsamband AS.

Solgte til sveitsisk selskap

Dong Energy solgte i 2017 sin olje- og gassvirksomhet til det sveitsiske selskapet Ineos for 10,7 milliarder kroner, med en gevinst på rundt 3,2 milliarder kroner. Ineos er verdens største produsent av kjemiske produkter, og deres petrokjemiske virksomhet omfatter i stor del naturgass fra blant annet Ormen Lange-feltet. I 2015 omsatte selskapet for 336 milliarder kroner, og er således en av verdens største aktører i bransjen, som med oppkjøpet har fått et enda større fotfeste på nasjonal og internasjonal sokkel.

I likhet med Ineos i USA, Norge og Tyskland, er Ineos i Sveits et datterselskap av det britiske selskapet Ineos, som ble grunnlagt i Storbritannia i 1998. Hovedkontoret ble etter hvert flyttet til den lille kommunen Rolle i Sveits. Selskapet ble dannet som følge av utskilling av den petrokjemiske delen av BP i Belgia. Ineos kjøpte ikke bare opp denne delen, men også andre divisjoner av BP. I tillegg kjøpte de opp BASF, ICI, Amoco og Dow Chemical.

Rafsnes, Rønningen og Team Ineos

Ineos har stor innflytelse på norsk sokkel. I 2007 og 2008 overtok selskapet den petrokjemiske virksomheten på Rafsnes og Rønningen, eid av Borealis og Norsk Hydro. Direktør og hovedeier i Ineos er Jim Ratcliffe, som i 2007 ble regnet som Storbritannias tiende rikeste person. Han er ikke noe mindre rik og innflytelsesrik i dag. I dag kan Ineos også skilte med et eget britisk sykkellag. Team Ineos (tidligere Sky Team) ble dannet i 2010, og i 2012 tok de første seier i Tour de France.