Energiselskapet BP

BP, en forkortelse for British Petroleum, er det fjerde største energiselskapet når det kommer til inntjening, og det tredje største offentlige energiselskapet på verdensbasis. BP har hovedkontoret sitt i London, i tillegg til et i Houston, Texas. Selskapet sysselsetter rundt 80 000 mennesker over hele verden. BP har en historie som går helt tilbake til 1901, da britiske William Knox D’Arcy ble innvilget en konsesjon av sjahen av Iran for å lete etter olje i Iran, som den den gang het Persia. Åtte år senere, i 1909, ble BP innlemmet som et datterselskap av det lokale Burma Oil Company.

  • British Petroleums historie går tilbake til 1901
  • BP er det tredje største offentlig energiselskapet på verdensbasis
  • I 1953 organiserte det amerikanske CIA et kupp for å få fjernet nasjonalisten Mohammed Mossadeq
  • Selskapet ble formelt døpt BP i 2001
  • Initiativtagere for forskning på miljøvennlig energi

Konflikter og CIA-statskupp

BP fortsatte å utnytte oljerettighetene de hadde fått innvilget i Midtøsten. I 1935 tok selskapet navnet Anglo Iranian Oil Company, og dette navnet gikk de under helt til 1953. I 1951 kom nasjonalisten Mohammed Mossadeq til makten i Iran etter at Irans statsminister ble myrdet. Mossadeq overførte oljeproduksjon til det nasjonale iranske oljeselskapet uten ønske om innblanding utenfra. I 1953 organiserte det amerikanske CIA et kupp for å få fjernet Mohammed Mossadeq. Det iranske oljeselskapet ble deretter et internasjonalt konsortium som et resultat av dette. Fortjenesten ble deretter delt likt med Iran, mens de store oljereservene ble delt mellom konsortiet.

Da oljereservene ble delt mellom partene i konsortiet gikk 40 % til AIOC, som i 1954 ble til British Petroleum Company. I 1998 fusjonerte BP med Amoco for å bli BP Amoco. Selskapet ble formelt døpt BP i 2001 med det slående slagordet «Beyond Petroleum». BP eier i dag rundt 18 milliarder fat olje i reserve med en produksjon på over 3,8 milliarder fat olje hver eneste dag. Selskapet eier også gedigne beholdninger av fornybar energi, inkludert sol- og vindkraft, biodrivstoff og hydrogen. For tiden investerer BP over 1 milliard dollar i året på forskning av fornybar energi.

Deepwater Horizon-ulykken

I 2010 tapte BP store summer på grunn av brønneksplosjonen i Deepwater Horizon. Oljeutslippet på Deepwater Horizon i Mexicogolfen ble forårsaket av en brønnplan som ikke inneholdt nok sement i konstruksjonen. Selv om oljeutslippet fra eksplosjonen potensielt hadde store konsekvenser for miljøet, har den store innsatsen for å begrense skadene vært effektiv. Som et resultat av denne ulykken satt BP opp et fond på 20 milliarder dollar for å kompensere for skadene i Gulfstatene. Deepwater Horizon-ulykken var den verste oljekatastrofen gjennom maritim historie, hvor oljesølet også forårsaket skader på kysten i mange amerikanske stater.

British Petroleum ble av den amerikanske regjeringen utpekt som de ansvarlige for denne ulykken, selv om selve boreriggen ble operert og eid av et annet selskap som drillet på vegne av BP. British Petroleum brukte store summer for å rette opp i skadene som ble gjort. Det kostet selskapet hele 7 millioner dollar per dag, noe som tilsvarer over 10 % av selskapets overskudd. Denne ulykken er også en faktor for at BP har blitt utnevnt som et av de ti verste selskapene i verden når det gjelder å forårsake miljøskader.

BP og miljøvennlig teknologi

I 2007 forpliktet BP seg til å betale en sum på 8 milliarder dollar over en tidsperiode på 10 år til forskning på alternativt drivstoff. De forplikter seg mer enn noe annet selskap i oljeindustrien til å utvikle og skape «grønn» teknologi. BP er også ledende på markedet når det gjelder å produsere solcellepaneler. De er den tredje største produsenten i verden på dette feltet og er medlem av Global Climate Coalition, en organisasjon som fremmer skepsis til global oppvarming. Organisasjonen understreker at lokal oppvarming må tas på alvor, noe BP også har vist at de gjør.