Norsk oljeindustri

Norge var lenge et relativt fattig land, men på 1960-tallet ble det oppdaget petroleum på den norske sokkelen. Utvinningen av olje har foregått fra da og fram til i dag, og sørget for kraftig økonomisk vekst i Norge. Det var i 1969 at Ekofiskfeltet ble erklært som mulig å drifte, og dette var starten på det norske oljeeventyret. Det ble etter hvert gjort flere funn, og en rekke felter ble satt i produksjon av internasjonale oljeaktører. Offentlig forvaltning ble etter hvert også styrket med regelverk som ble rettet mot petroleumsindustrien.

  • På 1960-tallet ble det oppdaget olje på norsk sokkel
  • I 1969 ble Ekofiskfeltet satt i drift
  • Flere internasjonale aktører investerte
  • Kraftig økonomisk vekst i Norge

Det sorte gullet

Oljeindustrien ble raskt en viktig og dominerende faktor innen norsk økonomi, og er per i dag den største norske næringen dersom vi måler i statlige inntekter og verdiskaping, samt eksportverdi og investeringer. Så mange som 185 000 mennesker var sysselsatt – enten direkte eller indirekte – i oljesektoren i Norge i 2016. Da boreriggen Ocean Viking gjennomførte de første prøveboringene i Nordsjøen på 1960-tallet, oppdaget de verdens største petroleumsfelt, noe som sier litt om verdien av oppdagelsen. I 1971 ble produksjonen satt i gang, og oljeeventyret var et faktum for oss nordmenn.

Det at Norge har politisk stabilitet og ligger nært mange store oljemarkeder, har absolutt vært en fordel økonomisk sett. Den norske gassen og oljen er derfor mer attraktiv enn den som produseres i enkelte andre land, gjerne i verdensdeler med ustabil politikk og konflikter grunnet deres regimer. Mellom 2004 og 2014 hadde faktisk Norge et bruttonasjonalprodukt (BNP) helt på topp i Europa, men har siden hatt noen svingninger grunnet fall i oljeproduksjonen og sviktende oljepris i perioder. I 2018 var oljefondet verdt vanvittige 8 500 milliarder kroner, noe som gjør Norge til et rikt land.

Hva finner du på Petroleumskartet.no?

Vi i Petroleumskartet.no ønsker å være en opplysende nettside med lett tilgjengelig informasjon om den norske oljeindustrien. På siden vår vil du blant annet kunne lese mer om viktige olje- og gassfelt som Hyme, Ivar Aasen, Knarr, Jette og Skuld. I tillegg kan du finne viktig og interessant informasjon om operatører som Eni, Dong, DNO og BP. De nevnte operatørene har alle en viktig rolle innen norsk oljeindustri, og det samme gjelder de ulike gassfeltene og oljefeltene. Vi gir deg informasjon om alt fra historie til lokalitet, og mye, mye mer!

Ved å lese våre artikler og guider vil du kunne lære mer om den norske oljebransjen, som altså er en svært viktig del av den norske historien. Ikke bare er de ulike olje- og gassfeltene, samt operatørene, viktige bidragsytere for den norske veksten i økonomi, de er også viktige arbeidsplasser for tusenvis av nordmenn. Mange nordmenn jobber på plattformene ute i Nordsjøen, men du har sikkert fått med deg at mange mistet jobben under oljekrisen som var for et par år siden. Det blir spennende å følge oljeindustrien fremover.

Oppsummering

Fra gammelt av var Norge et lite land med relativt dårlig økonomi, og vi ble nok av mange sett på som «bønder i nord». Da oljen ble oppdaget på 1960-tallet, ble starten på et nytt eventyr markert. Den norske økonomien skjøt i været, og har sørget for utbygging av norske veier, skoler og mye mer. Her på Petroleumskartet.no finner du informasjon om den norske oljeindustrien, inkludert informasjon om ulike olje- og gassfelt, samt operatører som Eni, Dong, BP og DNO. Bli kjent med en viktig del av norgeshistorien, du også!