Skuld olje- og gassfelt

Siden slutten av 60-tallet har oljen spilt en enorm rolle i Norges økonomiske utvikling. Landet vårt, som en gang var et av de mest fattige landene i hele Europa, gikk nærmest over natten fra slik fattigdom til å være et av de aller rikeste landene i verden, takket være uthenting og forvaltning av våre olje- og gassreservoarer. Siden den gang har oljeindustrien vært i stadig utvikling, og vi har i dag mange av de mest moderne olje- og gassplattformene den moderne verden har å by på. Ett av disse oljefeltene er Skuld.

  • Skuld, som ligger i Norskehavet, ble påvist i 2008, og startet produksjonen i 2013.
  • Siden produksjonsstart har Skuld opparbeidet hele 57 millioner kroner i framtidige investeringer fra 2018.

Stor oljeproduksjon

Equinor er en av de aller største spillerne på banen innen oljeindustrien, og Skuld er deres aller største felt innen deres portefølje av hurtigutbygginger. Skuld, som består av de to funnene Fossekall og Dompap, ligger an til å bli en av de større suksessene innen norske olje- og gassfelt. De utvinnbare reservene i feltet er nemlig beregnet til hele 90 millioner fat olje og oljeekvivalenter, hvor 90 prosent av dette utgjøres av olje, og resten av gass. Dette produksjonsnivået vil også opprettholdes i lengre tid, noe som betyr gode nyheter og konsistent nyttighet for Skuld oljefelt.

Siden Skuld ble påvist i 2008, har det også blitt godkjent planer for utbygging i 2012. Feltet har siden den gang blitt bygd ut med tre standard havbunnsrammer på 350 meters dyp, som er knyttet til produksjons- og lagerskipet på Norne, som også produserer olje- og gassfeltene Norne, Urd, Alve og Marulk. Disse er bare noen få av de mer enn 40 plattformene som opereres av Equinor. Sistnevnte er for tiden er blant verdens aller største operatører til havs på norsk sokkel, hvor både faste og flytende installasjoner er representert.

En lang prosess

Det går mye arbeid inn i utvinningsprosessen, og det er ingen smal sak å hente opp råvarene fra havbunnen før produktet er klart til å tas i bruk, lagres og eventuelt forvaltes. Skuld utvinner sine produkter ved hjelp av trykkstøtte fra vanninjeksjoner, i tillegg til at noen av brønnene ved feltet er utstyrt med gassløft. Dette gjør det mulig for feltet å produsere med både høyt vannkutt og lavt reservoartrykk. Felt som er store nok til utbygging må benyttes på best mulig måte, og Skuld har fått riktig behandling for å maksimere effektiviteten til feltet.

Oljen som produseres ved Skuld kommer fra sandstein som har sine røtter fra mellomjuraen. Dette er en epoke så langt tilbake i tid at superkontinentet Pangea fortsatt bare var i ferd med å splittes opp til en rekke mindre kontinenter etter at det begynte å forekomme sprekker i øst i løpet av trias. Materialene fra en svunnen tid som dette, så langt som 200 millioner år tilbake, benyttes altså av Skuld for å produsere oljen og gassen vi tar i bruk i våre daglige liv etter all denne tiden. Prosessen er lang på mange måter.

Fremtiden for Skuld

Når det gjelder driften av Skuld, står fokuset på styringen av reservoaret, og optimalisering av produksjonen sterkt som prioriteringer. Måten feltet styres på har gjort det mulig å håndtere blant annet utfordringer ved de tekniske aspektene av produksjonen på et vis som gjør at det i lengre tid vil være mulig å opprettholde produksjonen av olje og gass ved Skuld. Med andre ord, den lange prosessen som går med for å sikre produksjonen ved Skuld er verdt all innsatsen, og slik som det ser ut nå til dags er det ikke usannsynlig at Skuld vil fortsette å være profitabel lenge.