Jette – et olje- og gassfelt

Jette-feltet ble påvist i 2009, seks kilometer syd for Jotun-feltet (med Exxon Mobil som aktør) i sentrale deler av Nordsjøen. I 2012 ble en plan for utbygging og drift godkjent, og feltet ble utbygget med en bunnramme og to produksjonsbrønner med direkte kobling til Jotun A. Året etter var produksjonen i gang. Produksjonen bestod av olje fra sandstein, som ble […]

Learn more →