Energiselskapet BP

BP, en forkortelse for British Petroleum, er det fjerde største energiselskapet når det kommer til inntjening, og det tredje største offentlige energiselskapet på verdensbasis. BP har hovedkontoret sitt i London, i tillegg til et i Houston, Texas. Selskapet sysselsetter rundt 80 000 mennesker over hele verden. BP har en historie som går helt tilbake til 1901, da britiske William Knox […]

Learn more →

Skuld olje- og gassfelt

Siden slutten av 60-tallet har oljen spilt en enorm rolle i Norges økonomiske utvikling. Landet vårt, som en gang var et av de mest fattige landene i hele Europa, gikk nærmest over natten fra slik fattigdom til å være et av de aller rikeste landene i verden, takket være uthenting og forvaltning av våre olje- og gassreservoarer. Siden den gang […]

Learn more →

Hyme olje- og gassfelt

Ressursene under havbunnen på Hyme ble påvist i 2009. Planene for utvinning ble godkjent i 2011 og produksjonen startet to år senere, i 2013. Feltet er naturlig tilknyttet Njord A-innretningen. Når sistnevnte ble tauet i land i 2016 for oppgraderinger, ble også utvinningen av olje og gass ved Hyme midlertidig stoppet. Planen er å starte opp igjen i 2020 og […]

Learn more →

Knarrfeltet

Knarr ligger i den nordlige delen av Nordsjøen. Snorrefeltet ligger 50 km mot sørvest. Feltet består av to segmenter, Knarr vest og Knarr sentral, som hver er bygd ut med havbunnsrammer på 400 meters dyp og som driftes med et produksjons- og lagerskip (såkalt «FPSO» eller «floating production storage and offloading unit»). Skipet har en kapasitet på 63 000 fat […]

Learn more →

Olje- og gassfeltet Ivar Aasen

Siden oppdagelsen av de norske oljereservene i Nordsjøen på slutten av 60-tallet, har vi nordmenn kunnet nyte godt av oljeforekomsten i norske farvann. Det moderne samfunnet i Norge er på mange måter fullstendig definert av all rikdommen det sorte gullet har sikret oss, og vi har gått fra å være en relativt fattig nasjon til å huse en av de […]

Learn more →

Norsk oljeindustri

Norge var lenge et relativt fattig land, men på 1960-tallet ble det oppdaget petroleum på den norske sokkelen. Utvinningen av olje har foregått fra da og fram til i dag, og sørget for kraftig økonomisk vekst i Norge. Det var i 1969 at Ekofiskfeltet ble erklært som mulig å drifte, og dette var starten på det norske oljeeventyret. Det ble […]

Learn more →